Fotografia i wideo

FOTOGRAFIA

600
/ sesja
 1. ✓ Opracowanie wizualnego stylu fotografii
 2. ✓ Sesja fotograficzna produktów i usług
 3. ✓ Sesja fotograficzna personelu i siedziby firmy
 4. ✓ Edycja i retusz zdjęć za pomocą profesjonalnych programów
 5. ✓ Przekazanie materiałów zgodnie z ustaleniami

WIDEO

900
/ sesja
 1. ✓ Opracowywanie scenariusza nagrań
 2. ✓ Wideo produktowe
 3. ✓ Wideo promocyjne
 4. ✓ Wideo prezentujące siedzibę firmy
 5. ✓ Montaż oparty o najnowsze trendy
 6. ✓ Przekazanie gotowych materiałów wideo zgodnie z ustaleniami
 7. ✓ Wideo z licencjonowaną muzyką i efektami dźwiękowymi

FOTOGRAFIA I WIDEO

1400
/ sesja
 1. ✓ Dwóch specjalistów na sesji (fotograf + wideo marketer)
 2. ✓ Obie sesje połączone w jedną dającą kompleksową narrację wizualną, łącząc dynamiczne filmy z wyrazistymi zdjęciami, co zapewnia bogatszą prezentację i większą wszechstronność w wykorzystaniu materiałów do różnych celów marketingowych.

Ceny zawierają podatek VAT. Wskazana w cenniku kwota jest ceną minimalną za dany rodzaj usługi. Każdy klient otrzymuję indywidualną kalkulacje po przeprowadzonym wywiadzie.